Search form

JUAN 14:5

5Wɨnets ja Tomas tnɨma̱a̱y ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm:

―Kaꞌap øø wɨndsønꞌa̱jtɨm ja nnɨja̱wɨ pønɨ ma̱ me mnøjkxwa̱ꞌa̱ñ; ¿sudsoꞌampy øøts ja tuuꞌ nnɨja̱wɨt?