Search form

JUAN 14:7

7Kuk øts jeexyɨp xnɨja̱wɨdɨ pønɨ pøn øts, nayɨ mnɨja̱ꞌwɨpts meets jeexyɨp nayɨdeꞌen ja Dios Teety; jøts tøts ɨdøꞌøn ja ɨxa xjanɨja̱ꞌwɨñɨdɨ, mjaꞌejxtɨpts ɨdøꞌøn jaꞌ.