Search form

JUAN 14:9

9Jøts ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús ja yɨdeꞌen tꞌadsøøy:

―Wɨndiꞌixyɨp mee Felipe nmɨnabya̱a̱jtnɨyɨdɨ, ¿jøts nɨ jadeꞌemba̱a̱t me xkaꞌijxyꞌa̱jtnɨ? Pønɨ pøn ø xꞌejxp, ñayɨ yꞌijxpy ja nayɨdeꞌen ja Dios Teety; jøts, ¿sudsoꞌampyts me xꞌamɨdøy jøts mee ndukꞌext ja Dios Teety?