Search form

JUAN 15:1

Ja uvɨ tsa̱ꞌa̱m kipy

1’Jadeꞌen øts ɨdøꞌøn ñamyayɨ sa̱m uvɨ tsa̱ꞌa̱m ñɨguipy, jøts ja Dios Teety jadeꞌen sa̱m ja ja̱a̱ꞌy midi ja uvɨ kipy tꞌejxꞌejtp.