Search form

JUAN 15:10

10Pønɨ xpaduujnɨdɨp øts ja nꞌanaꞌamɨn, jadeꞌenꞌampyts mee møøt mꞌettɨt øts ja ndsojkɨn, nayɨdeꞌen ñamyayɨ sa̱ øts ja nDeety yꞌanaꞌamɨn nbaduujnɨyɨ, jadeꞌents øts ɨdøꞌøn ja chojkɨn nmøøt nꞌity.