Search form

JUAN 15:15

15Kaꞌ mee ndijy jøts ku mee mdumbɨ, kumɨ kaꞌap ja tumbɨ tnɨja̱wɨ pønɨ ti jaty tyumpy ja wyɨndsøn. Nmɨguꞌuktijpyts meets ya̱m, jaꞌagøjxp ku tukɨꞌɨyɨ tø nduknɨja̱ꞌwɨgyøxtɨ sa̱ jaty øts ja Dios Teety tø xnøjmɨ.