Search form

JUAN 15:16

16Kameedsɨpxɨ tø xpɨkta̱ꞌa̱ky; pø øtsxɨ mee køꞌøm tø nwɨꞌixy, jøts mee tø ndanɨpiky jøts nøjkx ja mdunk yikxon xyikwɨngaxøꞌøktɨ, jøts wan tmøjɨ wan tkajaꞌajɨ. Jadeꞌents ja Dios Teety mmoꞌojɨdɨt pønɨ ti jaty mꞌamɨdoodɨp ku ø xka̱jpxpa̱a̱ttɨt amumjoojt.