Search form

JUAN 15:18

Ku ja kaꞌøyja̱a̱ꞌdyɨ tkatsoktɨ ja Jesús møøt ja pyabøjkpɨtøjk

18’Pønɨ mmɨꞌajkɨyɨdɨp jaꞌ pøn ya̱ na̱xwiiñ, mnɨja̱ꞌwɨdɨpxɨ jøts ku øts ja jawyeen nayɨdeꞌen tø xuñ.