Search form

JUAN 15:19

19Ku meets jeexyɨp nayɨdeꞌen mꞌadɨꞌɨch sa̱m pøn ya̱ na̱xwiiñ wyɨnmaydɨ, nayɨdeꞌents meets ja jeexyɨp mdsøkyɨyɨ sa̱m ja ttsøkyɨn pøn nayɨdeꞌendɨ sa̱m jaꞌajɨndɨ. Øts meets ya̱ tø nwɨꞌixy ya̱ na̱xwiiñ ma̱ nayɨdeꞌen chøønɨdɨ pøn jadeꞌen wɨnmaadyɨp, jøts jaꞌagøjxp myikmɨꞌekyɨdɨ kumɨ kaꞌap jaꞌabɨ wɨnma̱a̱ꞌñ xꞌukyikyøꞌøñɨdɨ sa̱m o pøn na̱xwiiñ.