Search form

JUAN 15:24

24Kaꞌap yø jeexyɨp ti pøktyɨ kuk øts yø jeexyɨp kaꞌ ti ndukꞌejxtɨ midi ø tø nduñ yøꞌ wyɨngujktyɨ, sa̱m kaꞌap pøn jadeꞌen tø tyukꞌijxyɨdɨ; tø yø tꞌejxnɨdɨ, ja ti jaꞌats yø myɨja̱ꞌwɨdɨp, pø xmɨꞌajkɨdɨpxɨ øts yøꞌ, jøts ñayɨ myɨꞌajkɨdɨp yø nayɨdeꞌen ja Dios Teety.