Search form

JUAN 15:4

4Kidi mee xmajtstutnɨ, kumɨ kaꞌap mee nmajtstuꞌuty. Kaꞌaxɨ kipy awa̱j tyøømɨ jadiꞌiñɨ ku ja kyaꞌity ja ñɨguipy; nayɨdeꞌents meets ɨdøꞌønmɨ, ¿ti mee nadyuꞌuk mnɨtyuꞌump ku mee wyɨnaty ja njaꞌ tø xꞌɨxma̱jtsnɨyɨ?