Search form

JUAN 15:7

7’Pønɨ kaꞌ mee xmajtstuꞌuty, pønɨ kaꞌ meets ja nꞌɨxpøjkɨn xja̱ꞌdyɨgøjyɨdɨ, amɨdowdɨts pønɨ ti mdsojktɨp jøts meets ja myikmoꞌot.