Search form

JUAN 15:8

8Ku yikxon xpadundɨ ja Dios Teety yjaꞌ sa̱ ttsøkyɨn, jadeꞌenꞌampyts ja yꞌøyꞌa̱jtɨn myøkꞌa̱jtɨn yikpaꞌixy, jøts nayɨdeꞌen ɨdøꞌøn yiknɨja̱wɨt ku meets ɨdøꞌøn xjanchpabøjkpɨꞌaty.