Search form

JUAN 16:13

13Kunɨm myeꞌent ja Espíritu Santo, jaꞌats ja tukɨꞌɨyɨ mdukꞌɨxpøjkøxɨdɨp sudso tyɨyɨ yjanchɨ; kaꞌaxɨ kyøꞌøm jaꞌ ja tyiktuꞌunt pønɨ sa̱ jaty ja wya̱ꞌa̱ñ, jaꞌ ja kya̱jpxp pønɨ sa̱ jaty pønɨ ti jaty ja myadøøpy, jøts ja mdukmadowɨdɨt ti jaty tunwa̱jnɨpnɨm.