Search form

JUAN 16:16

Xonda̱a̱jkɨn ja nøjkx wyɨmbɨdsimy ku njotmayꞌoꞌjkɨndɨt

16’Kaꞌ yꞌukjajknɨt ku mee kaꞌ xꞌukꞌejxnɨt, ku wyɨnaty waanɨ tø ñaxy ja tiempɨ jaanɨmts ø xꞌejxtɨt jadɨgojk, pø jamxɨ ø nnijkxy ma̱ jam Dios Teety.