Search form

JUAN 16:17

17Wɨnets ja pyabøjkpɨtøjk wɨna̱a̱gɨn nɨxem nɨya̱m ñawya̱jnɨdøø:

―¿Ti yø jadeꞌen tyijpy ku yø xnɨma̱a̱ꞌyɨn jøts ku kaꞌ yꞌukjajknɨt, ku yø kaꞌ nꞌukꞌejxnaꞌant, jøts ku waanɨ ña̱xt wɨnetnɨmts ja nꞌejxɨndɨt jadɨgojk jaꞌagøjxp ku ñijkxy jam ma̱ ja Dios Teety?