Search form

JUAN 16:19

19Jøts ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús ojts ja tꞌixy jøts ku ja pyabøjkpɨtøjk yja̱wɨ tyɨɨbyøkwa̱ꞌa̱ñɨyɨ, jøts ja tnɨma̱a̱y:

―Tøxɨ nnøjmɨdɨ jøts ku kaꞌ yꞌukjajknɨt ku mee kaꞌ xꞌukꞌejxnɨt, kuts wyɨnaty waanɨ tø ñaxy ja tiempɨ jaanɨmts ø xꞌejxtɨt jadɨgojk. ¿Kidi yøꞌøjɨp meets ɨxja mnayiktøøjɨyɨdɨp?