Search form

JUAN 16:21

21Jadeꞌen ɨdøꞌøn ñamyayɨ yjaty sa̱m ja tøꞌøxyøjk ku ja kyaꞌaxwa̱ꞌa̱ñ, janch wɨnmay jotmay yjaty ku tø tpa̱a̱ty ja tiempɨ ku ja yꞌuꞌnk pyøjkjøꞌøknɨ; ku tø tmɨnawya̱ꞌkxnɨyɨ ja maxuꞌnk nɨkaꞌap ja tꞌukja̱ꞌmyajtsnɨ jøts ku yꞌuꞌnk ja tø pyiky, jaꞌagøjxp ku ja xyonda̱ꞌa̱ky ku ja tø tyikaxɨꞌɨky tuꞌuk maxuꞌnk ya̱ na̱xwiiñ.