Search form

JUAN 16:23

23’Jøts jaꞌabɨ xøøw kaꞌ ø ti xꞌukyiktøønɨdɨt. Janch meets ɨdøꞌøn nnøjmɨdɨ, jøts ku ja Dios Teety tukɨꞌɨyɨ mmoꞌojɨdɨt pønɨ ti jaty ja mꞌamɨdoodɨp øts køjxp.