Search form

JUAN 16:25

Tøts ja Jesucristo tmɨmajada̱ꞌa̱ky midi ja na̱xwiiꞌñɨt ja̱a̱ꞌy yikwɨndɨgøøpy

25’Madya̱ꞌa̱kyøjxp ya̱ꞌa̱t ya̱m nugo tø ndukmadowdɨ jøts xamɨmadoodøwɨdɨt; ja̱ꞌa̱tp ja xøøw ku kaꞌap jadeꞌen nøjkx nꞌukmɨga̱jpxnɨdɨ abiky madya̱ꞌa̱kyøjxp, wa̱ꞌa̱ts meets ja ndyimdyukmadoonɨt nøjkx pønɨ sa̱ ja Dios Teety yꞌejxɨ tyɨyɨ.