Search form

JUAN 16:28

28Jam ø tø ndsøøñ ma̱ Dios Teety jøts øts ya̱ tø nmiñ ya̱ na̱xwiiñ, ɨxya̱mts øts ɨnet nmajtstuꞌutwa̱ngojmɨ ja na̱xwiiꞌñɨt, jøts ø nꞌawɨmbetɨwya̱ꞌa̱ñ jadɨgojk ja Dios Teety.