Search form

JUAN 16:33

33Ndukmadoogøjxtɨp ya̱ꞌa̱t ya̱m tukɨꞌɨyɨ, jøts ja øyꞌa̱jtɨn jotkujkꞌa̱jtɨn xpa̱a̱ttɨt ku ø xꞌajotꞌa̱ttɨt. Mꞌayoꞌomba̱a̱ttɨp ya̱ na̱xwiiñ; jotmøkts mnabyɨkta̱ꞌa̱gɨdɨt, tøts øts ɨnet nmɨmajada̱ꞌa̱ky midi ya̱ na̱xwiiñ yikwɨndɨgøøpy.