Search form

JUAN 16:4

4Jøts jaꞌagøjxp ya̱ꞌa̱t jadeꞌen ndukmadowdɨ ku wyɨnaty jadeꞌen yja̱twa̱ꞌa̱ñ, jøts xja̱ꞌmyatstɨt jøts ku yø tø ndukmadoonɨdɨ.

Ti døꞌøn ja Espíritu Santo tyumpy ya̱ na̱xwiiñ

’Kaꞌ meets yø jadeꞌen patkɨꞌjyɨ ndukmadøøy, kumɨ jaꞌa̱jt øts køꞌøm.