Search form

JUAN 17:12

12Ku øts yø ya̱ yꞌity nmøøtꞌettɨ ya̱ na̱xwiiñ, nꞌejxꞌejttɨp øts yøꞌ, ja møkꞌa̱jtɨn ø nyiktumpy midi me tø xmøꞌøy, jaꞌats øts yø ndaꞌagøꞌødujktɨp ndaꞌaxa̱jtujktɨp. Nɨ tuꞌugɨn yø tø kyawɨndɨgøydɨ, jaꞌayɨm ɨdøꞌøn jadeꞌen tø yjaty midiꞌiyɨm yꞌijty wɨndɨgøyꞌejtnɨp, jøts jadeꞌen kaꞌpxy tpa̱a̱ty sa̱ ja mgajpxy sa̱ ja mꞌayuujk xyikta̱a̱ñ.