Search form

JUAN 17:13

13’Ɨxya̱mts me nnɨnøjkxnɨt ma̱ mets jam; jøts ku nja̱a̱knaya̱a̱ꞌaty ya̱ na̱xwiiñ, jaꞌagøjxp øts jadeꞌen nwa̱ꞌa̱ñ jøts ja mjaꞌ yjotkujkꞌa̱ttɨt sa̱m ø njotkujkꞌatyɨn.