Search form

JUAN 17:14

14Tø øts ja ndukmadoogøxtɨ ja mꞌøgyajpxy ja mꞌøyꞌayuujk, jaꞌats mmɨꞌajkɨyɨdɨp pøn ja kaꞌøwyɨnma̱a̱ꞌñ tjagyajp. Jaꞌ yiktamɨꞌajkɨdɨp ku ja yjadeꞌembɨ wɨnma̱a̱ꞌñ tkaꞌukyiktunɨdɨ, nayɨdeꞌents øts kaꞌ nyiktuñ ja yjaꞌadɨ.