Search form

JUAN 17:2

2Metsxɨ tø xmøꞌøy ja kutujk jøts øts na̱xwiiꞌñɨt ja̱a̱ꞌy ja nɨꞌijtyɨ ndaꞌanaꞌamdɨt, jøts ja tpa̱a̱ttɨt ja jujkyꞌa̱jtɨn xemɨkøjxp pøn jaty me tø xkømøꞌøy.