Search form

JUAN 17:20

20’Kidi jaꞌayɨp ø nugo ndyimñɨꞌamɨdoꞌowɨdɨp, nayɨdeꞌen jaꞌamɨdɨp pøn ø xjanchja̱wɨwya̱ndɨpnɨm ku ja myɨguꞌuk ja tmadoojɨdɨt ja øgyajpxy ja ømyadya̱ꞌa̱ky.