Search form

JUAN 17:21

21Jøts jaꞌ øts ya̱m nꞌamɨdøøpy jøts tuꞌugyɨ ja wyɨnma̱a̱ꞌñ tyikꞌettɨt; jøts tuꞌugyɨ yꞌettɨt møøt adøm, nayɨdeꞌen Dios Teety sa̱m mets xmøøtꞌity jøts sa̱m me nmøøtꞌity. Jøts wan tuꞌugyɨ ja wyɨnma̱a̱ꞌñ tpɨkta̱ꞌa̱ktɨ jøts jadeꞌen ttukjanchja̱wɨdɨt ku me tø xkexy, pøn ja kaꞌøwyɨnma̱a̱ꞌñ tjagyajptɨp.