Search form

JUAN 17:26

26Tø øts ja ndukmadowdɨ mbøn mets jøts nja̱a̱ktukmadoowa̱ndɨpnɨm øts. Jadeꞌents sa̱ mets xpaꞌayøyɨn, nayɨdeꞌents ttabaꞌayoomɨdɨt ja myɨguꞌuktøjk. Nmøøtꞌetpyɨm øts yøꞌ yꞌagujkptɨ jadeꞌen.