Search form

JUAN 17:3

3Jøts jadeꞌenꞌampy yikpa̱a̱ty ja jujkyꞌa̱jtɨn xemɨkøjxp ku tuꞌugyɨ mets Dios Teety myikjanchja̱wɨ, sa̱m nayɨdeꞌen ja Jesucristo, pøn mets ya̱ tø xkexy na̱xwiiñ.