Search form

JUAN 17:5

5Møøkyts øts jam mwɨngujky nay jaꞌabɨ møkꞌa̱jtɨn midi øts yꞌijty nmøøtꞌajtpy møøt mets ku kaꞌanɨm wyɨnaty na̱xwiiꞌñɨt yꞌøyɨnɨm.