Search form

JUAN 17:9

9’Yøꞌøts ø nnɨꞌamɨdooꞌwɨdɨp pøn jaty me tø xmøꞌøy jaꞌagøjxp ku ja xjaꞌajɨ; jøts nɨgɨdi jaꞌabɨ nnɨꞌamɨdooꞌwɨp pøn øts tø xkabadundɨ.