Search form

JUAN 18:14

14Nayɨ Caifás ɨdøꞌøn wyɨnaty yɨdeꞌen tø tnøjmɨ ja israelɨt ja̱a̱ꞌy, jøts ku neꞌegɨ jadeꞌen tyimyꞌøyꞌa̱tt jøts tuꞌugyɨ ja ja̱a̱ꞌy tkuꞌoogɨt ja ka̱jp.