Search form

JUAN 18:17

17Wɨnets ja tøꞌøxyøjk midi tøjkꞌadɨnaapy, yꞌamɨdoojøø ja Pedro:

―¿Kidi metsɨp yø ja̱a̱ꞌy mbabøjkpɨꞌajtpy?

Jøts ja Pedro tꞌadsøøy yɨdeꞌen:

―Kaꞌ, kaꞌaxɨ ja yꞌøtsɨ.