Search form

JUAN 18:19

Ku ja teetywɨndsøn tyiktøøbɨna̱xwa̱ꞌa̱ky ja Jesús

19Xjats ja teetywɨndsøn tyiktøøbɨna̱xwa̱a̱jky ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús pøn jaty ɨdøꞌøn pyabøjkpɨtøjkꞌajtpy, jøts ti døꞌøn ja ña̱nkyꞌɨxpøjkɨp.