Search form

JUAN 18:2

2Jøts ja Judas, pøn ja wyɨnaty ɨxam kaꞌødyunwa̱jnɨp, wa̱ꞌa̱ts ja tꞌijxyꞌaty jaꞌabɨ et, pø jamxɨ ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús wyɨnaty kawɨna̱a̱k ojk tø ñamyukyɨdɨ møøt ja pyabøjkpɨtøjk.