Search form

JUAN 18:22

22Xjats ku ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús jadeꞌen wya̱a̱ñ, jøts nɨduꞌugɨn ja tsa̱pta̱jk ja ojts wyɨngugoxɨyɨ, jøts ja ñɨɨꞌmxyɨyɨ:

―¿Jadeꞌen yø mꞌa̱a̱w xaꞌadsøy jøts jadeꞌen xnøjmɨt yø teetywɨndsøn?