Search form

JUAN 18:25

Ku Pedro jadɨgojk wya̱ꞌa̱ñ ku ja kaꞌap tꞌejxɨ ja Jesús

25Ɨxajp ɨdøꞌøn ja Pedro tyanɨ, yjooꞌkxpiky jap jønꞌajpy, ku ja yiknɨma̱a̱y:

―¿Kidi metsɨp yø ja̱a̱ꞌy mbabøjkpɨꞌajtpy?

Jøts ja Pedro ja kaꞌ tkupiky, yɨdeꞌen ja wya̱ngojmɨ:

―Kaꞌ, kaꞌaxɨ ja yꞌøtsɨ.