Search form

JUAN 18:28

Ku Jesús twɨnguwa̱ꞌjkɨyɨɨꞌñ ja Pilato

28Jøts ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús ojts yikwa̱a̱dsøøñ jam Caifás tyøjkjotp, jøts ja yikwa̱a̱nijkxy ma̱ ja møj wɨndsøn kyutujkta̱a̱jk jam. Xɨɨjñɨwya̱nɨp, jøts ja israelɨt ja̱a̱ꞌy nɨkaꞌap tyøjkɨdøø jap kutujkta̱a̱jkjøtpy, jøts ja kaꞌap tyiktɨgøøwya̱ꞌa̱ndɨ ja kyostumbrɨ, pøky ɨdøꞌøn jaꞌ ku ja jadeꞌen yꞌadøꞌøtstɨt, kaꞌap ja tꞌukaañɨdɨt ja pa̱skɨ xøgaaky ja pa̱skɨ xøꞌuuky ku ja aꞌux ja tyikna̱xtɨt.