Search form

JUAN 18:29

29Jaꞌagøjxp ja møj wɨndsøn Pilato jam ojts pyɨdsimy jøts ja myɨga̱jpxwa̱ꞌa̱ñɨdɨ, yɨdeꞌen ja ojts ñɨɨꞌmxyɨdɨ:

―¿Ti yø ja̱a̱ꞌy mdanɨꞌøøꞌnɨdɨp?