Search form

JUAN 18:36

36Jøts nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús ja yɨdeꞌen tꞌadsøøy:

―Wɨndsønꞌa̱jtp øts, kaꞌ øts njaꞌ yjadeꞌenɨ sa̱m pøn yjaꞌ ya̱ na̱xwiiñ. Ku jeexyɨp jadeꞌen, tø øts nbabøjkpɨtøjk jeexyɨp xnɨtseptunɨdɨ, jøts øts jeexyɨp ngayiktagødøkɨ ja israelɨt ja̱a̱ꞌy. Kaya̱a̱ꞌɨp øts ngutujk.