Search form

JUAN 18:4

4Ñɨja̱ꞌwɨñɨp ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús ja wyɨnaty sa̱ jaty ja yja̱twa̱ꞌa̱ñ kyubatwa̱ꞌa̱ñ, wɨnets ja twɨnguwa̱ꞌjkɨyɨɨꞌñ, jøts ja tyiktɨɨy:

―¿Pøn døꞌøn mꞌɨxaadyɨp?