Search form

JUAN 18:9

9Jadeꞌenꞌampy ja jadeꞌen yjaty, jøts ja jadeꞌen kaꞌpxy tyimyjaty ku ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús wyɨnaty yɨdeꞌen køꞌøm tø wya̱ꞌa̱ñ: “Pøn jaty øts ja Dios Teety tø xagødøkɨ, nɨ tuꞌugɨn ja tø kyawɨndɨgøydɨ.”