Search form

JUAN 19:12

12Wɨnets ja Pilato nay jatyɨ tjaꞌɨxa̱a̱y ja ta̱a̱y, jøts ja tꞌɨxma̱tst jadiꞌiñɨ ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús; xjats ja israelɨt ja̱a̱ꞌy ja møkta̱ꞌa̱ky ñɨma̱a̱jyɨyɨ:

―¡Pønɨ myikꞌawa̱ꞌa̱tspɨdsimpy ɨnet, kaꞌ xmɨguꞌugɨ wyɨnaty ja møj wɨndsøn César jam Roma! ¡Pøn jadeꞌen namyøjpɨkta̱a̱jkɨp, myɨdsepꞌatpyts ja César!