Search form

JUAN 19:30

30Xjats ja twɨxiꞌjch ja tanɨmuuꞌkpɨ jøts ja vino kaꞌøybɨ jadeꞌen tꞌuuky, wɨnets ja wya̱a̱ñ:

―Tø tukɨꞌɨyɨ yikpaduñ kaꞌpxy.

Jøts ja kyuba̱jk ja jadiꞌiñɨ kyuwojtsna̱jxy, jøts ja jadeꞌen yꞌøꞌjky.