Search form

JUAN 19:35

35Jaꞌats midi ɨxya̱m njaadyampy, tø øts ɨdøꞌøn jadeꞌen nꞌixy nnɨja̱wɨ midiꞌibɨ tɨy janch, jøts mee nayɨdeꞌen xɨyja̱wɨt xjanchja̱wɨt.