Search form

JUAN 19:40

40Jøts ɨdøꞌøn ja José jadeꞌen møøt ja Nicodemo tnɨxa̱jɨyɨdøø ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús ñɨneꞌkx, jøts ja ttaꞌabejtøø ja wet midi ja wyɨnaty tø tpɨkta̱a̱jkɨdɨ jaꞌabɨ pa̱ꞌa̱kxuuꞌkpɨ midi jadeꞌen abøjkmuky. Jadeꞌen ja ttundøø sa̱m ɨdøꞌøn ja israelɨt ja̱a̱ꞌy kyostumbrɨdɨ ku ja yꞌooꞌkpɨ ja tyikna̱xøkɨdɨ.