Search form

JUAN 19:41

41Jøts ma̱ ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús wyɨnaty tø kyɨruspety, jam wɨngon tuꞌuk ja ka̱m ma̱ yꞌity øy ti tsa̱ꞌa̱m. Jamts tuꞌuk ooꞌkpɨ jut jaꞌabɨ ka̱mjotp midi tyimyjemyꞌøyɨpnɨm, kaꞌanɨm jap pøn tyimyikpɨkta̱ꞌa̱ky.