Search form

JUAN 2:1

Naxyøduujnɨdɨp ja ja̱a̱ꞌy jam Galileɨt etjotp

1Kyɨmdɨgøøk xøøw wyɨnaty tø yꞌity ku ja̱a̱ꞌy yꞌamajtskɨdɨ ma̱ ja ka̱jp txøøwɨ Caná, jam Galileɨt etjotp. Ɨxam ɨdøꞌøn ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús wyɨnaty tya̱a̱k.